KİM TERÖRİST .............. - BODRUM KAPAK HABER

KİM TERÖRİST ..............

2638 kez okundu
Veysel Yapıcı

 Kapitalizmin feodalizm üzerindeki egemenliğini ilan ettiği yüzyıldan buyana, hangi eylemin terörizm,hangisinin direniş, kimin bağımsızlık savaşçısı olduğunun  somut  belirlenemediği gibi ,dünyada yaşanan terör eylemlerinin kaynağı ve hedefi konusunda da birbirine zıt yaklaşımlar vardır.   

     

Terörist kelimesi kim için söylenirse söylensin ,onu insani olmaktan uzaklaştırmak ve iletişim kurulması imkansız biriymiş gibi algı yaratmak için kullanılıyor.. Asıl amaçları ,onları bu eyleme sürüklemiş olan nedenlerin göz ardı edilmesini sağlamak, bu kişilere karşı şiddet kullanılmasının önünü açmaktır.İnsanların korkularını ve duygularını istismar ederek ,devletlerin tam bir hareket serbestisi ile  yöntemlere olan itirazın geçiştirilmesini ve mevcut siyasi iktidarlarının devamını sağlıyor.

  Terörizme ilişkin sayfalarca farklı yaklaşımlar var.  Esas soru kime göre terörist,kimin terörü ,kim ve neye karşı terörizm.

Muhalif olan,karşı duran ve karşı duruşun eylemselliği, terörizm olarak algılanabilir mi ?

   Terörizme ilişkin mutlak tanımlar, muhalif hareketlerin ağır biçimde cezalandırılması için büyük fırsatlar tanıyor. Resmi tanımlarda netlik olmaması, savaş araçlarını ellerinde bulunduranlara korkutma,yıldırma ve yok etme fırsatı tanıyor. Sonuçta, yapanın kim olduğunun önemli olmadığı ,kahramanlıkla adlandırmanın mümkün olmadığı iğrenç bir mekanizma olarak ortaya çıkıyor.

    ABD ve RUSYA’da dahil, terörü kendine karşı iyi/kötü ikiliğine göre değerlendiriyor.( Tam da  burada ABD nin terör örgütü tanımıyla, Türkiye nin terör örgütü tanımının örtüşmediğini ,Rusya nın İHVAN ı El Nusra yı ve ona bağlı olanları( terör örgütü olarak görmesinden anlıyoruz..

      Bu ikiliğe dayanan strateji ,ülkelere çifte standartlı bir uygulamanın önünü açıyor. O nedenle, devlete karşı terör ve devlet terörü yaklaşımlarının ikisi de görecelidir. İkisinin de yaklaşımları tek başına doğru değildir ve iki görüşünde ileri sürdüğü gerekçeler de gerçeklik payı vardır. Uluslararası ilişkilerde de, şiddet yasal çerçevenin dışına çıktığında, mağdur taraf durumu terör olarak adlandırıyor.İktidarların önüne geleni terörist ilan etmesi,şeytanlaştırması ,mevcut iktidarlarının devamını kolaylaştırması için en iyi yol olarak gözüküyor. Bazen güçlü ülkeler, göstermelik diplomasiye başvurarak işi tamamen kilitleyip silahı devreye sokar. Askerin kanunları rafa kaldırıp, devreye girip çözemediği nokta da, terörizmin ve teröristin ortaya çıkmasına sebep olur.Irak,Libya,Mısır ve Suriye v.b. ülkelerde olduğu gibi....

   Tarih bir zamanlar mevcut iktidarların terörist ilan ettiği devlet başkanlarıyla doludur. Mandela,Ho Chi Minh,Castro,Arafat ,Mao,Lenin ,Hugo Chavez bunlardan bir kaçıdır. Hatta Mustafa Kemal bile Ortak özellikleri ;hepsinin de gerici Emperyalizm ve onların işbirlikçi ülkelerindeki iktidarlara karşı savaşmış olmalarıdır.

O halde üretim araçları ve siyasi iktidarlar kimin elindeyse, karşısındakini geçmişin deyimiyle hain, bu günün tarifi ile de terörist ilan etmiştir.... Kimin hain(terörist) kimin yurtsever olduğuna halkın vicdanı ile tarih karar verir. Fransa da 50 yıldır general Petain in 60 yıldır hain mi kahraman mı olduğuna karar veremediler.Ama bunu bir rejim sorunu olarak değil tarih sorunu olarak görüyorlar. TARİH YALAN SÖYLEMEZ ONA YALAN SÖYLETTİRİLİR.........AMA NEREYE KADAR... 

 


Haber Ara

© 2019 bodrumkapak.com - Her Hakkı Saklıdır.

Cevat Şakir Cad. No:106/3 2.Kat Bodrum-Muğla
0252 316 04 03 / bodrumkapak@gmail.com